Universiteit Leiden in ontwikkeling

Universiteit Leiden knapt de Humanities Campus op! De universiteitsgebouwen worden vernieuwd en verduurzaamd, een traject dat meerdere jaren zal duren. Vorig jaar ondersteunden we de universiteit bij een participatietraject voor omwonenden en andere betrokkenen, over het stedenbouwkundig plan. Nu namen we de omgeving mee in de lopende ontwikkelingen met betrekking tot het ontwerp bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Tijdens de informatiebijeenkomst op 30 oktober jl., konden zo’n 60 omwonenden onder het genot van een hapje en drankje langs verschillende informatiepanelen lopen. Ook kon men in gesprek met experts van de universiteit, gemeente Leiden en mobiliteits- en stedenbouwkundige bureaus. De bijeenkomst was een groot succes. Aanwezigen spraken van een goede, vriendelijke sfeer. Ze waren met name benieuwd naar het verloop van de uitvoering van de plannen. Omwonenden waren onder andere erg te spreken over de inpassing in het groen en de verbinding met het Singelpark: “Zo worden we er allemaal beter van”, zei één van de bezoekers van de avond.


← terug