Wij staan klaar voor de Omgevingswet! Jij ook?

Participatie, communicatie, in de Omgevingswet staan de mensen centraal. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen al bij de eerste plannen hun mening geven. Of suggesties of initiatieven hoe het beter kan. Het is daarom belangrijk dat iedereen die van plan is om buiten iets te gaan bouwen, verbouwen of aan te leggen denkt aan participatie. Elke situatie is anders en daarom is participatie maatwerk. Bureau Buhrs gaat uit van wat bewoners beweegt. We brengen alle geluiden in beeld, ook de stemmen die wat zachter praten maar die misschien wel in de meerderheid zijn. Hoe? Je leert het in onze trainingen.

Ook komend jaar delen wij onze kennis over participatie! Op woensdag 24 januari en op woensdag 29 mei geven we in samenwerking met Spryg en Straatman Koster advocaten een eendaagse training ‘Aanpak participatie Omgevingswet’. Deze cursus is bestemd voor omgevings- en projectmanagers, beleidsmedewerkers RO, participatie-, co-creatie en communicatie-adviseurs, stedenbouwkundigen, planologen die werken bij gemeenten, provincies, waterschappen en corporaties. Kijk hier voor meer informatie.

Wij kunnen ook trainingen en leergangen op maat maken. Daarin verwerken we, passend bij jouw vraag, onze expertise op gebied van participatie, communicatie, gebiedsmarketing en gedragskennis. Bijvoorbeeld specifiek voor participatie met jongeren of met mensen die laaggeletterd zijn. Wil je meer weten over participatie en wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op met Marinka van Vliet, vanvliet@bureaubuhrs.nl.


← terug