Amsterdam Sloterdijk II t/m IV beter op de kaart

De gemeente Amsterdam heeft Bureau Buhrs gevraagd om bij de positionering en gebiedsmarketing van Amsterdam Sloterdijk te helpen. Sloterdijk is een historische plek die momenteel verandert van een eenzijdig bedrijventerrein met veel leegstand in een gemengd stuk Amsterdam voor wonen, werken, toerisme en uitgaan. De genoemde veranderingen zijn inmiddels in een stroomversnelling terechtgekomen. Deze ontwikkeling vraagt om heldere uitgangspunten.

Met locatiebezoeken, interviews en deskstudie werken we aan een advies over de ‘ideale’ gebiedsindeling en onderzoeken we het ‘DNA’ van het gebied en de deelgebieden. Dit advies visualiseren wij door een (geanimeerde digitale) kaart die de indeling van en sferen binnen het gebied laat zien. Op basis hiervan gaan we verder met de positionering van Sloterdijk II tot en met IV en de verschillende deelgebieden, waardoor we het gebied goed en sterk op de kaart kunnen zetten.


← terug