Meer visitor journeys in Lelystad

Wat maakt Lelystad tot een aantrekkelijke toeristische bestemming? Om daarachter te komen heeft Bureau Buhrs onder andere visitor journeys uitgevoerd. Lelystad wil een vanzelfsprekende vrijetijdsbestemming worden en zo de Lelystadse economie versterken. De verschillende vrijetijdsgebieden met allemaal hun eigen profiel, waaronder Bataviastad en Werkeiland, spelen daarin een belangrijke rol. Bureau Buhrs is gevraagd om het profiel van de verschillende gebieden scherp te krijgen en de sterke, unieke kwaliteiten van ieder gebied naar boven te halen.

De eerste twee vrijetijdsgebieden die Bureau Buhrs heeft geanalyseerd zijn Batavia Stad en Werkeiland. Op basis van visitor journeys is in kaart gebracht hoe de gebieden nu worden beleefd. Vervolgens is samen met stakeholders onderzocht hoe het gebied er in de toekomst uit zou moeten zien om aantrekkelijker te worden gevonden door toeristen/bezoekers. Die toekomstbeelden zijn vertaald naar ‘gebiedsverhalen’. Deze geven richting aan de toekomstige gebiedsontwikkeling, product-marktcombinaties, promotie en communicatie.


← terug