Fitpark Westland

Is er behoefte aan een fitpark in het Westland?

Een beweegbox (een hypermoderne gymzaal), free run-parcours en een trampolinehal. Daarvoor komen wellicht jong en oud over enkele jaren naar het Fitpark Westland. Een plan van een ondernemend burgerinitiatief uit de gemeente Westland. De gemeente Westland ondersteunt het burgerinitiatief bij het onderzoeken van de haalbaarheid van het Fitpark. Zij schakelde Bureau Buhrs in om een behoefteonderzoek uit te voeren. Onder de noemer “Kan jij je energie kwijt in het Westland?” is eind september een online vragenlijst verspreid. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Ruim 75% van de respondent ziet zo’n Fitpark wel zitten. Mooie resultaten, maar what’s next?

Alliantie Lab
We gaan verder dan alleen kwantitatief onderzoek. Om breder draagvlak te ontwikkelen voor het plan en bovendien ondernemers en organisaties te vinden die hun steentje willen bijdragen aan het Fitpark vindt begin 2018 een Alliantie-lab plaats. Dit Alliantie-lab is een van de beproefde methoden van Bureau Buhrs. Kleine en grote organisaties uit verschillende sectoren wisselen vraag en aanbod uit tijdens een bijeenkomst. Dat moet leiden tot nieuwe en verrassende initiatieven en samenwerkingen, In dit geval tot mogelijke exploitatiemodellen voor het Fitpark. Het Alliantie-lab legt zo een stevig fundament onder het Fitpark!


← terug