lab-sessie Leisure

Zoektocht naar dé ultieme leisure-beleving

Een logo voor een rivier. Kan dat wel? Ja, dat kan! Mits het aansluit op de positionering en onderdeel is van een uitgekiende marketing- en communicatieaanpak. Ruim 30 vakgenoten uit Nederland en België woonden op donderdag 16 november onze lab-sessie Leisure bij. Centraal stond de vraag: hoe zorg je er als gemeente, ondernemer, natuurorganisatie of (toeristische) marketingpartij voor dat jouw doelgroep de optimale leisure-beleving heeft? Ons antwoord: door te kiezen voor een onderscheidende positionering, het ontwikkelen van een hierop aansluitende programmering en vervolgens te profileren bij de gekozen doelgroep met de juiste tone of voice en passende communicatiemiddelen.

De Leisure Brandstation-methodiek
Leonie van der Laan, senior adviseur bij Bureau Buhrs, trapte de sessie af met Bureau Buhrs’ Brandstation-methodiek, verfijnd voor leisure-gebieden. Met de rivier de Rotte als voorbeeldproject werd duidelijk dat het positioneren, profileren en programmeren van gebieden bijdraagt aan het creëren van dé optimale leisure-beleving.

Beleving van natuurgebieden
Bram Hut, junior adviseur bij Bureau Buhrs, nam ons mee in de wereld van doelgroepen, belevingswerelden en het gebruik van natuurgebieden. Een heldere conclusie: op basis van de verschillende belevingswerelden kun je bepalen welk soort natuurgebied of de wijze van inrichting hiervan aansluit op jouw doelgroep. Aan de hand van prikkelende vraagstellingen werden deelnemers uitgedaagd te ontdekken tot welke belevingswereld zij horen. Sommigen hadden een duidelijke voorkeur voor een wandeling met paaltjesroute, anderen verkozen het ontmoeten van mede-wandelaars boven wandelen in alle rust. Deze voorkeuren worden grotendeels beïnvloed door de belevingswereld waartoe je behoort.

Positionering en branding ArenAPoort
Gebiedsmarketeer Thijs Box van gemeente Amsterdam vertelde over het positioneren van een van de belangrijkste leisure-gebieden van Nederland, ArenAPoort. ArenApoort gaat zich de komende tijd ontwikkelen tot een levendig multifunctioneel urban gebied met (inter)nationale aantrekkingskracht, aangejaagd door de vele leisure-voorzieningen. Denk hierbij aan AFAS Live, Ziggo Dome en Amsterdam ArenA. En groot nieuws: The Passion komt volgend jaar naar Amsterdam Zuidoost! Een mooi voorbeeld van hoe leisure ingezet kan worden om het gebied op de kaart te zetten.

Een reisje naar de Oostvaardersplassen
Senior adviseur Marinka van Vliet nam ons mee op reis naar de Oostvaardersplassen. Aan de hand van een zogenaamde visitor journey zagen we dat de informatie uit zo’n klantreis essentieel kan zijn voor het optimaliseren van het product en daarmee de leisure-beleving. Met behulp van het programmeringsmodel leidt deze informatie tot verbeteringen in hardware, software en orgware.


← terug