Participatie omngevingswet lab-sessie

Weet u het nog? De burger is ook een mens!

Compleet volgeboekt waren de workshops van Bureau Buhrs op de M.E.R.-dag van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en op het VNG Omgevingswet-festival! Aanleiding zijn de spannende ontwikkelingen voor overheden: de Omgevingswet komt eraan en nieuwe thema’s als klimaatadaptie en energietransitie krijgen steeds meer aandacht. Hoe betrek je inwoners bij deze grote ontwikkelingen? Wij deelden onze kennis en ervaring met burgerparticipatie van de afgelopen tien jaar. Duidelijk werd dat je om een brede groep mensen te betrekken verschillende participatievormen nodig hebt.

Goed nieuws voor burgers
De zalen waarin Bureau Buhrs de workshops gaf, waren tot de nok toe gevuld. Goed nieuws voor burgers: een maximaal aantal deelnemers vanuit gemeenten, provincies en waterschappen leerde hoe participatietrajecten succesvol moeten worden ingericht om aan te sluiten op de belevingswerelden van burgers. De deelnemers oefenden met een casus om zo toekomstige uitdagingen in Nederland samen met inwoners op te kunnen lossen. “Vernieuwend dat burgers op basis van kenmerken in groepen zijn in te delen, waardoor je ze beter kunt aanspreken op participatie”, aldus een deelnemer tijdens de M.E.R.-dag.

1 februari: lab-sessie Participatie
Wilt u meer weten over het implementeren van succesvolle participatietrajecten? Op de lab-sessie Participatie op 1 februari 2018 delen wij onze kennis en ervaring met het vormgeven van participatietrajecten op basis van belevingswerelden. Klik hier voor meer informatie over de lab-sessie. Ook kunt u hier een exemplaar van onze nieuwe brochure over participatie ‘De burger is ook een mens’ aanvragen.


← terug