Illustratie aanpak branding stationsgebiedLeiden

Branding stationsgebied Leiden

Het stationsgebied in Leiden is volop in ontwikkeling. Dit betekent veel ruimtelijke ingrepen – groot en klein – die samen van grote impact zijn op het gebied en haar bewoners, ondernemers, reizigers en bezoekers. Samen met gemeente Leiden en de gebiedspartners gaat Bureau Buhrs de gebiedscommunicatie en branding voor het Stationsgebied Leiden verzorgen. Zo creëren we begrip en draagvlak bij de verschillende doelgroepen en maken we hen duidelijk dat alle ontwikkelingen bijdragen aan het stationsgebied van de toekomst.

Bureau Buhrs gaat werken aan eenduidig en herkenbaar gebiedsbrand, communicatieconcept en communicatieboodschappen, afgestemd op de verschillende doelgroepen. We betrekken de gebiedspartners hier actief bij, zodat zij zich hierin herkennen en hier onderdeel van willen uitmaken en zodat zij vanuit dezelfde boodschap en herkenbare look & feel gaan communiceren. Samen werken we aan het stationsgebied van de toekomst! Dit doen we door middel van interviews en workshops.

De gebiedscommunicatie en branding is een vervolg op onze eerdere projecten voor het stationsgebied leiden. In 2020 hebben we de identiteit en positionering voor het stationsgebied van de toekomst opgesteld, uitgewerkt in het identiteitskompas. Vervolgens hebben we meegewerkt aan de gebiedsvisie, waarvoor het identiteitskompas een belangrijke basis was. Nu de gebiedsontwikkeling volop in beweging is, is de behoefte aan gezamenlijke en eenduidige communicatie groot.


← terug