West Betuwe

Gemeente West Betuwe maakt werk van gebiedsmarketing

West Betuwe wil zich nog beter op de kaart zetten als de fruittuin van Nederland. Om die ambitie waar te maken heeft de gemeente Bureau Buhrs gevraagd een plan te maken met concrete acties. Natuurlijk samen en in overleg met de inwoners, (toeristische) ondernemers en organisaties in West Betuwe.

In november 2021 stelde de gemeenteraad het Beleid Gebiedsmarketing – ‘West Betuwe op de kaart’ vast. In dit beleid staat dat de gemeente West Betuwe als agro-toeristische gemeente en als dé fruitgemeente van Nederland op de kaart wil zetten. Dat laatste niet alleen in de beleving van bezoekers, maar ook in die van de eigen inwoners en ondernemers. Bureau Buhrs, al eerder betrokken bij de totstandkoming van dit Beleid, gaat helpen om hier uitvoering aan te geven. Onder andere met het doen van een 0-meting en het opstellen van een uitvoeringsplan.


← terug