BSR

Bureau Buhrs associate partner MarketResponse/ SmartAgent

Met ingang van 1 december 2014 is Bureau Buhrs associate partner van MarketResponse/SmartAgent. Daarmee bestendigen de twee partijen hun jarenlange samenwerking en spreken zij de ambitie uit om op nog meer vlakken gebruik te maken van elkaars expertise en de gezamenlijke productontwikkeling verder uit te breiden. De uitvoerige klantkennis en vooruitstrevende onderzoekstechnieken van SmartAgent/MarketResponse op het gebied van segmentatie, profiling en targeting vormen in dat kader een goede aanvulling op de advisering van Bureau Buhrs.
MarketReponse/SmartAgent is een toonaangevend research consultancy bureau in Nederland dat met het door haar ontwikkelde belevingswereldenmodel (BSR) in diverse werkvelden verschillende klanttypen (belevingswerelden) differentieert. Daarnaast biedt MarketResponse/SmartAgent een variatie aan technieken aan voor datacollectie, -analyse en -verwerking. Essentieel voor MarketResponse/SmartAgent is dat Bureau Buhrs al een klein decennium werkt met de belevingswerelden van SmartAgent. Als geen ander is Bureau Buhrs in staat de belevingswerelden te interpreteren en de vertaalslag te maken naar productontwikkeling, marketing en communicatie. In dit verband ontwikkelden de twee bureaus ook gezamenlijk de methodieken De burger is ook een mens. participatie en communicatie op basis van belevingswerelden. en Beter Buiten, communicatie en inrichting van de openbare ruimte op basis van belevingswerelden. Ook de methodiek voor de branding van winkelgebieden (zie elders op de website) ontwikkelde Bureau Buhrs ondersteund door MarketResponse/SmartAgent.


← terug