De energietransitie: Alle bewoners moeten meedoen!

Gemeenten zijn al flink op dreef met de verduurzaming van woonwijken en bezig met de uitvoering van wijk- of buurtuitvoeringsplannen. De medewerking en betrokkenheid van alle bewoners is essentieel voor het slagen van de Transitievisie Warmte. Maar hoe doe je dat?

Hierover organiseerde Stadszaken recent het webinar ‘Meer grip op de energietransitie – sturen vanuit bewonersprofielen’. Onze collega, Wilma Klaren, presenteerde aan de hand van een praktijkvoorbeeld de toepassing van het BSR energietransitie leefstijlenmodel (van onderzoeksbureau Market Response) om bewoners mee te kunnen nemen bij zo’n relatief abstract onderwerp. In gemeente Hilversum organiseerden Bureau Buhrs bijeenkomsten in verschillende formats passend bij de leefstijlen van de bewoners, van buurten die in het voorgaande traject minder goed bereikt waren.

Dit voorbeeld laat zien dat met het gebruik van de BSR energietransitie leefstijlen bij de aanpak van participatie en communicatie een bredere doelgroep wordt bereikt, de kwaliteit van de input van bewoners hoger is en dat het vertrouwen van bewoners in het proces wordt versterkt.


← terug