Citymarketing

Citymarketing Sliedrecht

Gemeente Sliedrecht kent een unieke historie door haar baggerwerkzaamheden: Sliedrecht is de bakermat van de mondiale baggerindustrie en heeft zich internationaal op de kaart gezet als specialist in de waterbouwsector. Hierin trekt Sliedrecht samen op met de Drechtsteden. Vanuit de gemeente is er behoefte om binnen deze regio een duidelijke eigen positie te claimen. Niet alleen de regio maar ook Sliedrecht zelf moet op de kaart! Bureau Buhrs gaat hiermee aan de slag door het opzetten van de citymarketing van Sliedrecht.

Op dit moment wordt nog beperkt ingezet op marketing van Sliedrecht zelf, waardoor de bekendheid van deze gemeente beperkt is. Met een integraal citymarketingverhaal, opgesteld in samenwerking met de stakeholders, moet Sliedrecht een unieke positie innemen als onderdeel van de Drechtsteden, Maritieme Delta en provincie Zuid-Holland. Voor het opzetten van de citymarketing maakt Bureau Buhrs gebruik van de door ons ontwikkelde BrandStation-methodiek, waarbij we kijken naar zowel de strategie als uitvoer. We beginnen met een intakegesprek met de opdrachtgever, desk studie en een paar interviews. Resultaat hiervan is dat de opgave helder is en de doelstellingen en doelgroepen van de citymarketing zijn vastgesteld. Vervolgens gaan we de positionering van Sliedrecht bepalen. Dit doen we samen met stakeholders tijdens een positioneringsworkshop.

In deze workshop gebruiken we onze positioneringsdriehoek waarbij we ingaan op de kernkwaliteiten van het gebied, de belevingswereld van de doelgroep en het onderscheidend vermogen ten opzichte van concurrenten. Op basis van deze uitkomsten beschrijft Bureau Buhrs het merk Sliedrecht in woord (een brandsheet met de propositie en een beschrijvend verhaal) en beeld (creatief concept bestaande uit logo en pay-off).

Het merk Sliedrecht vertalen we in concrete acties en middelen. Om te bepalen aan welke acties en middelen behoefte is, organiseren we een tweede workshops met stakeholders. De uiteindelijke acties en middelen beschrijven we in het uitvoeringsplan. Tot slot wordt een advies gegeven omtrent de organisatie van de citymarketing. Alle onderdelen samen vormen het citymarketingplan voor Sliedrecht. Dit zal in het najaar van 2016 worden opgeleverd.


← terug