Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen: drie op een rij

Het afgelopen jaar is Bureau Buhrs intensief betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Oostvaardersplassen en omliggende gebieden, die gezamenlijk als Nationaal Park Nieuwland meedingen naar de status Nationaal Park van Wereldklasse. Bureau Buhrs is gevraagd een ontwikkelingsvisie voor de Almeersepoort op te zetten en een positioneringsstrategie voor de Lelypoort te ontwikkelen, deze twee gebieden vormen toegangspoorten tot de Oostvaardersplassen. Daarnaast geven we input voor de ontwikkeling van het Nationaal Park Nieuwland.

Om de vindbaarheid en toegankelijkheid van het Nationaal Park te vergoten en om de stromen bezoekers te verdelen, worden vier toegangs- en belevingspoorten ontwikkeld. Bij elke poort komen voorzieningen in een landschap die een echte Oostvaardersplassen beleving bieden. De Almeersepoort (in Almere) en de Lelypoort (in Lelystad) zijn twee van deze poorten.

Almeersepoort
Voor de ontwikkelingsvisie voor de Almeersepoort is Bureau Buhrs gevraagd hoe de Almeersepoort gepositioneerd moet worden, rekening houdend met het reeds bepaalde merkhuis van de Oostvaardersplassen en de unieke kenmerken van de toegang tot de plassen aan de Almeerse kant. Vervolgens is dit doorvertaald in een ruimtelijk ontwerp van de poort en bijbehorende programmering, bestaande uit vrijetijdsconcepten en –voorzieningen. In dit project heeft Bureau Buhrs samengewerkt met Bureau Nieuwe Gracht.
Lees hier meer.

Lelypoort
In navolging op de Almeerse opdracht, is Bureau Buhrs door gemeente Lelystad gevraagd een soortgelijk traject te doen voor de Lelypoort – de toegangspoort aan de Lelystadse kant. Ook hier is gekeken hoe de poort gepositioneerd moet worden, welke doelgroepen centraal moeten staan en welke vrijetijdsconcepten- en voorzieningen hiervoor ontwikkeld kunnen worden. In dit project heeft Bureau Buhrs samengewerkt met Bureau Feddes|Olthof landschapsarchitecten, die het ruimtelijke ontwerp voor de Lelypoort heeft ontwikkeld. Lees hier meer.

Nationaal Park Nieuwland
Naast de entreegebieden moeten de Oostvaardersplassen en omliggende gebieden zelf ook worden doorontwikkeld om een Nationaal Park van Wereldklasse te zijn. Het Nationaal Park Nieuwland zal bestaan uit de natuurgebieden Oostvaardersplassen, Marker Wadden, Lepelaarsplassen en de direct aangrenzende natuurgebieden. Om deze gebieden te ontwikkelen tot één samenhangend natuurgebied, heeft Provincie Flevoland begin juli een ontwerpweek georganiseerd. Voor deze week zijn verschillende experts gevraagd om vanuit hun expertise het Nationaal Park mee te ontwikkelen. Bureau Buhrs is gevraagd om mee te denken vanuit de kennis over positionering en doelgroepen: hoe bewaken we het merk ‘Hartelijke Avonturier’ en de doelgroepskeuze bij de ruimtelijke ontwikkeling van het Nationale Park en bijbehorende programmering?


← terug