Den Haag De Venen vernieuwt

De gemeente Den Haag, woningcorporatie Vestia en Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest werken samen aan een toekomstplan om De Venen op te knappen, zodat de buurt straks weer mooi en leefbaarder is. Er komen comfortabele, energiezuinige woningen in het groen. Bestaande woningen worden gerenoveerd, krijgen groot onderhoud of worden gesloopt. Uiteindelijk komen er méér woningen terug (verdichting).  Voor de meeste huidige bewoners betekent dit dat zij moeten verhuizen. Een ingrijpende boodschap. Hoe zorg je ervoor dat bewoners daarin zo goed mogelijk worden geïnformeerd en bijgestaan?

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken zijn er verschillende middelen en activiteiten ingezet. Hierbij is zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de belevingswerelden van de bewoners. Er is een klankbordgroep ingesteld die meedenkt over de sociale plannen. We stonden vier dagen met een informatiebus in de wijk en organiseerden we een digitale bijeenkomst. Een paar maanden later stonden we buiten in de wijk met een informatiekraam, inclusief leuke activiteiten voor de buurt zoals een poffertjeskraam, springkussen en Oer-Hollandse spelletjes voor de kinderen. De campagneweek met de verschillende activiteiten is vastgelegd in de vorm van een tekening. Zo konden we de informatie op een leuke en begrijpelijke manier delen.

Bewoners, omwonenden en andere belanghebbenden dachten actief mee over hoe de vernieuwde wijk De Venen eruit kan komen te zien. Tijdens ‘actiedagen’ stonden we met een informatiestand en flitspeiling in de buurt.


← terug