Een gemeenschappelijke paraplu voor Oisterwijk

Sinds twee jaar houdt gemeente Oisterwijk zich bezig met citymarketing. Hierbij ligt de focus op de toeristisch-recreatieve marketing en promotie. De afgelopen jaren zijn vanuit verschillende partijen diverse producten en initiatieven opgezet die hieraan bijdragen. Goede acties. Maar hoe verbind je als stad deze puzzelstukjes aan elkaar? En hoe zorg je voor het spreekwoordelijke 1+1=3? Zowel gemeente Oisterwijk als lokale partners hebben behoefte aan een paraplu van waaruit citymarketing wordt uitgezet. Bureau Buhrs gaat als kwartiermaker bouwen aan een nieuwe citymarketingorganisatie voor Oisterwijk en zet een kwartiermaker in die als spin in het web partijen verbindt, strategische lijnen uitzet en citymarketing uitvoert.

Citymarketing in Oisterwijk
Onder de vlag ‘Parel in het Groen’ en het beeldmerk O’ apostrof wordt citymarketing ingezet in Oisterwijk om meer naamsbekendheid en meer bezoekers te verkrijgen. De gemeenschappelijke paraplu, waar naar wordt gevraagd, moet bijdragen aan een gezamenlijk én gedeelde stip op de horizon, waardoor initiatieven verbonden worden en vervolgens kan worden doorgepakt. Dit begint bij het opzetten van een nieuwe marketingorganisatie.

Een op maat gemaakt organisatiemodel
Om tot een citymarketingorganisatie te komen, moeten eerst een aantal belangrijke keuzes worden gemaakt. Wat zijn de doelstellingen van citymarketing in Oisterwijk? Welke stakeholders zijn betrokken? Welke rol speelt de VVV bij citymarketing? Welk type organisatie is wenselijk? Vragen die worden beantwoord in het organisatieadvies dat Bureau Buhrs opstelt. Er is geen blauwdruk voor een goede en sterke organisatie: iedere gemeente is gebaat bij een op maat gemaakt organisatiemodel.


← terug