Vers van de pers: onze whitepaper citymarketing!

De whitepaper geeft antwoorden op vragen als: Hoe organiseren we de citymarketing, binnen of juist buiten de gemeentelijke organisatie? Welke (basis)vorm past het beste bij onze gemeente? Welke rol en invloed hebben de verschillende partijen daarbij? En wat betekent de keuze voor een organisatievorm financieel? Bij de totstandkoming van deze whitepaper hebben we gebruik gemaakt van onze praktijkervaring van 10 jaar en de respons van deelnemers tijdens onze laatste lab-sessie Citymarketing over dit onderwerp. Benieuwd welke vorm interessant is voor uw gemeente? Lees het in de whitepaper!

Onder de noemer ‘Citymarketing: van gemeente naar gemeenschap?’ gingen we op 21 september jl. tijdens de lab-sessie Citymarketing met deelnemers in gesprek over belangrijke organisatorische en financiële issues waar gemeenten mee te maken krijgen bij het neerzetten van een structureel citymarketingbeleid. Naar aanleiding van de lab-sessie en de grote belangstelling voor dit onderwerp, hebben we een whitepaper geschreven. In de whitepaper zetten we drie basisvormen voor de organisatie van citymarketing op een rij met de kenmerken en voor- en nadelen. Daarbij gaan we ook in op de rol en invloed van de gemeentelijke organisatie en stakeholders bij de verschillende vormen, en het belang van samenwerking en afstemming tussen de partijen bij iedere vorm. Ook gaan we in op de financiering van de citymarketing en met welke aspecten u daarbij rekening moet houden.

Wilt u de whitepaper graag ontvangen? Deze is per e-mail op te vragen via info@bureaubuhrs.nl.


← terug