Gebiedsbranding Rijswijk

Gebiedsbranding voor winkelgebied Rijswijk

Wat wordt het nieuwe verhaal van winkelcentrum De Bogaard en omgeving in Rijswijk als het transformeert naar een verblijfsgebied voor wonen, werken en leisure? Deze vraag stond centraal tijdens de workshop gebiedsbranding van Bureau Buhrs in oktober. Met bewoners, (oud)ondernemers/winkeliers en vastgoedeigenaren is gebrainstormd over de toekomstige profilering van het winkelcentrum en de directe omgeving.

In de Bogaard is een winkelcentrum in Rijswijk dat dateert uit 1963 en een grote herstructurering wacht door verschillende marktontwikkelingen. De transformatie speelt in op de behoefte van bezoekers, bewoners en bedrijven om te verblijven in een gebied met een diversiteit aan functies en beleving. De transformatie vraagt om een nieuwe profilering van het gebied met een passend verhaal. Met deze workshop is de eerste stap gezet voor een nieuwe profilering. Bijzonder was de bijdrage van een illustrator die de discussies visualiseerde met striptekeningen.


← terug