Marketingcommunicatie Rotte

Rotte positioneren als plezierrivier

Bureau Buhrs gaat samen met de stakeholders een plan voor marketingcommunicatie opstellen voor rivier de Rotte. Er is behoefte aan een sterk merk met een eenduidig verhaal. De rivier de Rotte moet beter vindbaar, herkenbaar en beleefbaar worden. De inwoners moeten de Rotte zien als een plezierrivier waar je actief kunt recreëren. Op dit moment is de marketing, communicatie en informatievoorziening rondom de Rotte nog erg versnipperd.

De Rotte is een rivier tussen Moerkapelle en Rotterdam die stad en land met elkaar verbindt. Op dit moment gebeurt er een hoop langs en rondom de Rotte. Ondernemers organiseren er leuke activiteiten en de Rotte staat hoog op de agenda bij de drie betrokken gemeenten (Rotterdam, Lansingerland, Zuidplas), bijvoorbeeld met een programma zoals de Rivieroevers. Dit enthousiasme gebruiken we om de Rotte verder te ontwikkelen als plezierrivier. Samen met ondernemers, overheid, maatschappelijke organisaties en bewoners stellen we een positionering op voor de Rotte. Vervolgens bepalen we gezamenlijk het programma en de communicatiemiddelen waarmee inwoners uit de regio moeten worden verleid tot een bezoek aan de Rotte.


← terug