Herijking Citymarketingvisie Hengelo

Gemeente Hengelo en Hengelo Promotie hebben Bureau Buhrs gevraagd om de Citymarketing strategie te herijken.

De opgave die ons is voorgelegd is: hoe trekken we meer inwoners naar Hengelo. Hengelo wil in 2030 fors gegroeid zijn in het aantal inwoners. Dat betekent dat het belangrijk is dat we uitleggen wat voor stad Hengelo is, welke ambities de stad heeft en dat dit een aantrekkelijke plek is om te wonen, werken, leren en leven. Onze aanpak moet altijd leiden tot een gedragen visie en strategie. Daarom hebben we een participatief traject met de stad opgezet en begeleid, bestaande uit interviews en interactieve workshops.

 

We zijn gestart met 5 interviews met belangrijke stakeholders uit Hengelo; vertegenwoordigers van de gemeente, het bedrijfsleven, de binnenstad en het onderwijs Dit vormde de basis voor twee workshops met een enthousiaste focusgroep van ongeveer 30 betrokken Hengelose professionals. Doel van de workshops is om ideeën op te halen en daarna onze strategische vertaling van deze ideeën te toetsen. Dit leidde telkens weer tot mooie open discussies wat het beste past bij Hengelo én tot de conclusie dat iedereen heel trots is op zijn/ haar stad en de initiatieven die er ontplooid worden. De locatie van de laatste workshop is hier een goed voorbeeld van. Een creatieve broedplaats waar ruimte is voor samenkomen, samenwerken, samen ontwikkelen en samen leren. Heel toepasselijk Oogst genaamd.


← terug