Het verhaal van de Noordoostpolder

Ruim 25 stakeholders uit de Noordoostpolder zijn begin februari gezamenlijk aan de slag gegaan met het verhaal van hun polder. Onder leiding van Bureau Buhrs hebben ze  de positionering aangescherpt en gebrainstormd over de organisatievorm voor de gebiedsmarketing. Veel stakeholders wilden graag (nog meer) betrokken worden bij de gebiedsmarketing. Een mooie basis voor het vervolg, want de input van stakeholders is essentieel om tot een breed gedragen verhaal van de Noordoostpolder te komen. Het verhaal van de Noordoostpolder is immers het verhaal van de ondernemers en bewoners zelf.

Een interactieve bijeenkomst
De avond, die plaats vond bij NetL de Wildste Tuin, bestond uit twee interactieve onderdelen. Eerst bespraken we uitvoerig de positionering en gingen de deelnemers zelf aan de slag om het positioneringsstatement aan te scherpen. Na het diner kwam het organisatievraagstuk van de gebiedsmarketing aan bod. De deelnemers stelden zelf een organisatieadvies op en dachten na over hun eigen betrokkenheid bij de gebiedsmarketing. Bijna alle stakeholders gaven aan bij te willen dragen aan de organisatie. De vervolgstap is om de vernieuwde organisatie van de gebiedsmarketing in de praktijk op poten te zetten.


← terug