Lab-sessie Participatie bij warmtetransitie – Hoe dan?

Iedereen moet ‘mee’ met de warmtetransitie.
Maar hoe?
In onze laatste Lab-sessie ‘Participatie bij warmtetransitie – Hoe dan?’ bogen we ons met ruim 25 deelnemers over deze opgave. Jeske Sonneveld van adviesbureau Squarewise, versneller van transities in duurzaamheid, adviseert gemeenten bij de wijkaanpakken. Zij komt alle onderdelen en spelers van de warmtetransitie tegen: bewoners, netbeheerders, klimaatadaptatie, kosten, oplossingen voor individuen, sociale netwerken, mobiliteit, markt, etc. Veel gemeenten blijken op zoek naar handvatten voor bewonersparticipatie en -communicatie. Dit blijkt ook uit een onderzoek van Squarewise onder 43 koplopergemeenten die een aanvraag indienden voor het subsidietraject Proeftuinen Aardgasvrije Wijken.

Routekaart en participatie binnen de wijkaanpak op maat van bewoners
Bureau Buhrs, Squarewise en SAMR hebben de krachten gebundeld om een complete aanpak voor de participatie bij warmtetransitie te ontwikkelen. De basis van deze aanpak is beschikbaar en beproefd bij andere opgaven. In de Lab-sessie liet Marinka van Vliet van Bureau Buhrs zien dat de participatiemethode ‘De burger is ook een mens’ een goede basis biedt om een participatie- en communicatieaanpak op maat van de bewoners van een gemeente of wijk te maken. Deze methode maakt gebruik van inzichten in belevingswerelden van bewoners.
De belevingswerelden van alle inwoners in Nederland zijn in kaart gebracht en kunnen in combinatie met big ‘harde’ data en randvoorwaarden zoals woningtype en – leeftijd, corporatiebezit, energieverbruik etc. worden gebruikt om de volgorde en invulling van de wijkaanpakken van de warmtetransitie te bepalen. De gemeente Amsterdam is hier inmiddels mee gestart.

The missing link
Om nog scherper aan te kunnen haken bij de belevingswereld van specifieke bewoners wordt op dit moment nader onderzoek gedaan naar de domeinspecifieke belevingswerelden voor de warmtetransitie. Zodra we deze kennen weten we met welke boodschap en triggers we specifieke bewoners kunnen bereiken en in beweging krijgen. Deelnemers aan de Lab-sessie droegen specifieke vraagpunten aan om het onderzoek vorm te geven.


← terug