Marketingstrategie Leidsche Rijn

Vanwege het twintig jarig bestaan berichtten o.a. Volkskrant en NRC de afgelopen maanden over nieuwbouwlocatie Leidsche Rijn als schoolvoorbeeld voor andere gebieden in Nederland. Er valt echter nog een wereld te winnen als het gaat om een positief imago en bekendheid van Leidsche Rijn als plek om te bezoeken, wonen en ondernemen. Daarom zet Marketingnetwerk Leidsche Rijn in op gebiedsmarketing. Bureau Buhrs hielp hen om een heldere positionering voor Leidsche Rijn als stadsdeel van Utrecht te creëren. Op basis daarvan gingen ondernemers, bewoners en culturele organisaties aan de slag om gezamenlijk een strategisch plan te maken dat richting geeft voor de komende jaren.

Voor het stadsdeel is geen eigen merk gemaakt. In de positionering van Leidsche Rijn staat het merk Utrecht en de positionering als regio voor gezond stedelijk leven centraal: ‘Een groen en bruisend stadsdeel van Utrecht waar je alle eigentijdse voorzieningen treft voor een compleet en gezond leven.’ Het is een mooi voorbeeld van hoe positioneringen op verschillende schaalniveaus (regio, stad en stadsdeel) elkaar kunnen versterken. Het Marketingnetwerk zet niet alleen in op promotie, maar ook op het waarmaken van de positionering door het activeren en aanjagen van initiatieven die een positief effect hebben op Leidsche Rijn en Utrecht als geheel en het verbinden van Leidsche Rijn aan de rest van Utrecht.


← terug