Inloopbijeenkomst Amstelstation-Amsteloever

Meedenken over vernieuwing Amstelstation-Amsteloever

In het gebied Amstelstation-Amsteloever zijn kansen voor vernieuwing. De gemeente Amsterdam onderzoekt deze kansen samen met vastgoedeigenaren en andere betrokken partijen in het gebied. Ook gaat de gemeente hierover in gesprek met bewoners en gebruikers van het gebied. Bureau Buhrs ondersteunt de gemeente bij de communicatie en participatie over dit onderzoek.

Meer woningen
In het gebied Amstelstation-Amsteloever staat een aantal kantoren en onderwijsinstellingen leeg of komt op termijn leeg te staan. De eigenaren maken plannen voor deze locaties en willen daarover op korte termijn een knoop doorhakken. Ook de groeiende reizigersstromen op het Amstelstation vragen om vernieuwing. Daarnaast is er behoefte aan meer woningen in de stad en daar is in dit gebied ruimte voor. Samen met betrokken partijen onderzoekt de gemeente Amsterdam de kansen voor het gebied.

Inloopbijeenkomst
Welke onderzoeken plaatsvinden, staan in de Principenota Amstelstation-Amsteloever. Op 14 maart 2017 heeft het college met deze nota ingestemd. Op 29 mei jl. heeft de gemeente over de inhoud van deze nota een inloopbijeenkomst georganiseerd en is in gesprek gegaan met bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden. Bureau Buhrs heeft geholpen bij de communicatie over en organisatie van deze bijeenkomst.


← terug