Meedenkroute Stationsgebied Leiden

Op zaterdag 5 september spraken we tijdens een Meedenkroute met ruim 100 Leidenaren over het toekomstbeeld van het Stationsgebied Leiden. In acht korte workshops toetsten en verrijkten we de gewenste identiteit: zijn dit de belangrijkste verhaallijnen? Wat worden de unieke kwaliteiten? En welke sfeer hangt er in het Stationsgebied van de toekomst? De identiteit wordt een essentieel onderdeel van de gebiedsvisie voor het Stationsgebied.

De meedenkroute liep door het hele Stationsgebied en alle Leidenaren waren uitgenodigd om mee te denken over de verschillende agendapunten voor de gebiedsvisie. Identiteit is één agendapunt. Langs A0 borden met tekeningen van de verhaallijnen, de kwaliteiten en gebieswaarden namen we de deelnemers mee in de identiteitsbeschrijving. De deelnemers gaven hun reactie via grote kansen-zorgen-dromenborden. Zo werden een groen Stationsgebied, betere integratie van de verkeersstromen en veiligheid als belangrijke kansen gezien. Waarborgen dat het Stationsgebied een plek voor alle Leidenaren blijft, was een vaak geuitte zorg. Dit vanuit de angst voor te hoge woningprijzen. Maar ook waren er een hoop mooie dromen: van een ondergronds station tot een fontein in een mooie vijver. De kinderen vroegen we hun droombeeld van het Stationsgebied van de toekomst te tekenen.

De afgelopen maanden heeft Bureau Buhrs samen met vertegenwoordigers van de gemeente, Leidse ondernemers, organisaties, kennisinstellingen en bewoners de identiteit opgesteld en verwerkt in een identiteitskompas. Om tot een gedragen gebiedsvisie te komen, is het belangrijk dat de gewenste identiteit aansluit bij het beeld dat de Leidenaren van het nieuwe Stationsgebied hebben. Voor de Meedenkroute waren alle Leidenaren uitgenodigd om op de gewenste identiteit te reageren en verder aan te vullen. En met succes!


← terug