Nieuwe collega: Fenneke Hogenhout

Fenneke Hogenhout is per april 2019 gestart als junior adviseur bij Bureau Buhrs. Ze is afgestudeerd in Sociale Geografie en Communicatie aan de Universiteit Utrecht.

Fenneke zal zich bij Bureau Buhrs in het bijzonder bezighouden met ontwikkelingen rondom de Omgevingswet, waarmee zij al ervaring heeft opgedaan. Deze nieuwe wet treedt in 2021 in werking en brengt grote veranderingen met zich mee. Nu al ontstaan er als gevolg hiervan nieuwe kansen. Nu al leidt de Omgevingswet tot een groeiende vraag naar andere producten en diensten.

Fenneke is een idealist met een passie voor duurzaamheid en hart voor mens en milieu. Buiten haar werk zoekt ze graag de natuur op. Fenneke is betrokken en samenwerkingsgericht. Ze gaat voor kwaliteit en zet graag die extra stap.

Fenneke Hogenhout is te bereiken via hogenhout@bureaubuhrs.nl.


← terug