Omgevingsvisie Urk – voor en door de Urkers

Urk mooi houden voor de kinderen en kleinkinderen, ook in de toekomst. Hoe de Urkers dat denken te doen staat in de Omgevingsvisie, de toekomstvisie van Urk op de fysieke leefomgeving.

De Omgevingsvisie is het resultaat van een intensief participatieproces van de gemeente met een groot aantal Urker inwoners, ondernemers, or­ga­ni­sa­ties, sa­men­wer­kings­part­ners en eigen medewerkers, Met een online & papieren vragenlijst, jongerenbijeenkomsten en adviesgroep bijeenkomsten. Bureau Buhrs bedacht en begeleidde het participatietraject en verzorgde tevens de eindredactie en de vormgeving van de digitale ‘Omgevingsvisie Urk’. Als de Omgevingsvisie is goedgekeurd door de gemeenteraad kan het definitieve Omgevingsplan uitgewerkt worden.

Omgevingswet en Omgevingsplan
De nieuwe Omgevingswet vereenvoudigt de regels voor nieuwe bouwprojecten of herinrichting van de openbare ruimte. Een belangrijk voordeel: de besluitvorming vereenvoudigt en kan sneller. Waar nu 26 wetten voor nodig zijn, is per 1 januari 2022 alles in één wet geregeld. Zestig maatregelen van Bestuur zijn teruggebracht naar vier Maatregelen en er is nog maar één Omgevingsregeling nodig, waar er voorheen 75 voor nodig waren. Dit heeft veel gevolgen. Zo vervallen de bestemmingsplannen van de gemeentes. Het Omgevingsplan gaat een centrale plek innemen bij de inrichting van het grondgebied van de gemeente. Iedere gemeente heeft de opdracht zich hierop voor te bereiden.


← terug