Ontwikkelbuurten Amsterdam-Noord

Collega Richard Hartkamp is begin september gestart als medior communicatieadviseur voor het communicatieteam stadsdeel Amsterdam-Noord op het thema Ontwikkelbuurten. In de ontwikkelbuurten is sprake van veel sociale en fysieke verandering en vernieuwing. Per buurt wordt er daarom met de bewoners, corporaties en overige partijen gekeken wat de belangrijkste opgaven zijn en hoe deze het beste aangepakt kunnen worden. Richard draagt er met zijn ruime ervaring in gebiedscommunicatie en (digitale) participatie graag aan bij om bewoners te betrekken bij de groei en ambities van Amsterdam-Noord.

In de ontwikkelbuurten investeert de gemeente Amsterdam in de woningen, maatschappelijke accommodaties, basisvoorzieningen, buurteconomie en leefomgeving zodat er toekomstbestendige en evenwichtige buurten ontstaan. De gemeente heeft daarbij de volgende doelstellingen:

  • Verbetering van de kwaliteit van woningen, woonomgeving en gebouwde voorzieningen.
  • Verbetering van de leefbaarheid.
  • Verbetering van de sociaal economische positie van de buurt en haar bewoners.
  • Koppeling van stedelijke ontwikkelingsgebieden met strategische buurtontwikkeling.
  • Verbetering van de energetische kwaliteit (duurzaamheid) van de woningen – waaronder het aardgasvrij maken van bestaande en nieuwbouw.

Actieve participatie van bewoners en ondernemers bij nieuwe ontwikkelingen is hierbij van groot belang. Ook moet een slag worden gemaakt in het vinden van nieuwe (niet schriftelijke) middelen en het stevig inzetten op Social Media. Richard zal hier, naast het adviseren van projectteam en bestuur, een belangrijke bijdrage aan leveren.

 

 


← terug