Burgerparticipatie

Participatie in de gemeente Rijswijk

De gemeente Rijswijk heeft Bureau Buhrs gevraagd een participatiestrategie te ontwikkelen bij de herinrichting van een doorgaande laan en de directe omgeving in Rijswijk. Met de participatie wil de gemeente meer draagvlak en betrokkenheid creëren bij bewoners en ondernemers. En natuurlijk een beter plan doordat wensen en ideeën van de omgeving worden meegenomen in het ontwerp en de realisatie ervan.

Strategie afstemmen op belevingswerelden
Bij de participatiestrategie voor de herinrichting gaan we uit van de belevingswereld van de bewoners: de groene en gele belevingswerelden domineren in deze wijk. Dat betekent dat we de communicatie en participatie afstemmen op deze belevingswerelden. Dus kiezen we onder andere voor onderwerpen die concreet zijn en de bewoners direct aangaan. We gebruiken een tone-of-voice die het wij-gevoel versterkt en laagdrempelig is. We organiseren lichtvoetige bijeenkomsten en leuke acties in de wijk. Ook zetten we huis-aan-huisbladen in en bewonersbrieven.

Speerpunt
De gemeente Rijswijk heeft participatie als speerpunt genoemd in het collegeprogramma van 2015 – 2018. Voor drie grote integrale projecten wil het college een interactief ontwerpproces met omwonenden met ruimte voor inspraak en inbreng vanuit de wijk. Bureau Buhrs bijt met deze participatiestrategie het spits af.


← terug