Storytelling over de Kromme Rijnstreek

Wat is de kracht van verhalen en op welke manier kunnen we de verhalen van onze streek vertellen en beleefbaar maken? Dat was de vraag die de Kromme Rijnstreek aan Bureau Buhrs stelde. In de ‘Kromme Rijnstreek Academie’ op 21 januari inspireerde Bureau Buhrs de 50 aanwezige ondernemers met haar kennis over Storytelling en de kracht daarvan binnen gebiedsmarketing. De volgende stap is het uitwerken van vijf verhalen voor de Kromme Rijnstreek, in tekst en beeld.

Verhalen zelf vertellen
Het doel is dat ondernemers en andere organisaties in de Kromme Rijnstreek de verhalen zelf kunnen vertellen op hun eigen manier en via hun eigen kanalen. Alle teksten, foto’s, en filmpjes worden als kant en klare content in een ‘Kromme Rijnstreek verhalen toolbox’ beschikbaar gesteld.

Tijdens de Kromme Rijnstreek Academie werd de eerste stap gezet. Na de presentatie verkende de ondernemers met elkaar de vijf verhalen die in de Kromme Rijnstreek centraal staan: 1. Fruitteelt en kersen; 2. Romeinen; 3. Nieuwe Hollandse Waterlinie; 4. Kastelen en landgoederen; 5. De Kromme Rijn. Welke verhalen zijn er vanuit de geschiedenis? Welke bekende personen spelen een rol in het verhaal? Op welke plekken zijn deze verhalen nu beleefbaar? Et cetera.

In de Kromme Rijnstreek werken de gemeenten Houten, Wijk bij Duurstede en Bunnik samen aan de gezamenlijke recreatie-ambities uit de Omgevingsvisie Kromme Rijnstreek. Dit doen deze gemeenten in nauwe samenwerking met de VVV Kromme Rijnstreek en haar 150 leden.


← terug