Voor wie gaat Zwolle woningen bouwen?

De gemeente Zwolle staat voor de grote uitdaging om in het komende decennium 10.000 woningen te bouwen. Verspreid over zes gebieden in de gemeente zijn er woonplannen in verschillende fases van uitvoering. Samen met Bureau Stedelijke Planning helpt Bureau Buhrs de gemeente Zwolle bij het voeren van de regie over deze ontwikkelingen. Samen met de gemeente brengen we voor elk ontwikkelgebied in kaart wat de meest geschikte positionering is en wie daarbij de doelgroep is. We doorlopen het proces zowel voor Zwolle als geheel als voor de zes ontwikkelgebieden. Zo geven we de gemeente niet alleen inzicht, maar ook handvatten waar zij de komende jaren mee vooruit kan.

Gezonde spreiding
Veel van de aangewezen ontwikkellocaties in Zwolle zijn (binnen)stedelijk, of hebben stedelijke kenmerken. Hoe passen de geplande appartementen in de grondgebonden woonidentiteit van Zwolle? En voor wie wordt er nu eigenlijk gebouwd? Vissen verschillende ontwikkelingen in dezelfde vijver, of is er al sprake van een gezonde spreiding over doelgroepen en woonmilieus? Dit zijn vraagstukken waar de gemeente Zwolle graag regie over wil voeren.

Met de samenwerking van onze bureaus combineren we de kracht van Bureau Buhrs op het terrein van positionering en gebiedsmarketing met de kracht van Bureau Stedelijke Planning op het terrein van woonprogrammering en marktonderzoek.


← terug