Citymarketing Lab-sessie

Citymarketing gaat van gemeente naar gemeenschap

Veel gemeenten beseffen dat ze voor een succesvolle citymarketing moeten samenwerken met andere partijen in de stad. Hoe die samenwerking eruit kan zien, kwam aan de orde tijdens de lab-sessie op donderdag 15 oktober jl. die Bureau Buhrs organiseerde voor ruim dertig vakgenoten en andere geïnteresseerden. Inspirerende voorbeelden van citymarketing werden gepresenteerd door Susan Wiltink, beleidsmedewerker van de gemeente Kampen en Jeroen Klaasse, wethouder van de gemeente Diemen.

Citymarketing Kampen en Diemen
In Kampen is de gemeente, samen met ondernemers, in 2012 begonnen met citymarketing. Inmiddels ligt er een strategisch citymarketingplan met organisatie- en financieringsvoorstel, is er een citymarketingbestuur, een logo en pay-off (Hartelijke Hanzestad Kampen), zijn er diverse campagnes gevoerd en communicatiemiddelen ontwikkeld. Wethouder Jeroen Klaasse benadrukte dat Diemen het belangrijk vond de citymarketing niet tot de gemeente te beperken maar vooral lokale stakeholders een prominente rol te geven. Daarom is het verhaal van Diemen gezamenlijk met ondernemers, ontwikkelaars, winkeliers en vertegenwoordigers van de culturele sector gemaakt. Hij liet daarbij zien dat in het geval van Diemen bij het bepalen van de kernpropositie heel goed gebruik is gemaakt van de ligging van Diemen (direct naast Amsterdam maar toch omringd door groen) en de uitstekende bereikbaarheid.

Onderzoeksresultaten
Tijdens de labsessie werden ook de resultaten gepresenteerd van het onderzoek dat Bureau Buhrs in 2014 en 2015 uitvoerde onder ruim 80 Nederlandse en Vlaamse steden. Opvallende uitkomst van het onderzoek is dat de meeste gemeenten, zowel in Nederland als in Vlaanderen, naast bezoekers ook hun eigen inwoners als een van de belangrijkste doelgroepen zien. Wat dat betreft is de tijd van de oude toeristische VVV-s dus echt voorbij. Daarnaast geeft iets meer dan de helft van de gemeenten aan dat het trekken van nieuwe ondernemers en inwoners een doelstelling is. Verder wordt zowel in Nederland als Vlaanderen citymarketing vooral gefinancierd door de gemeente, waarbij in Nederland steeds meer gebruik wordt gemaakt van de gemeenschap. Dat sluit aan op de wens van veel Nederlandse gemeenten om ondernemers een grotere rol toe te kennen.


← terug