Branding Bureau Buhrs

Gezamenlijke branding ArenAPoort en Amstel III

Om ArenAPoort en Amstel III in Amsterdam Zuidoost aantrekkelijker te maken om te wonen, te werken, te investeren en te bezoeken, moeten ze door branding als één geheel op de kaart worden gezet. De gemeente Amsterdam zet daar een stevig positioneringstraject voor in en heeft Bureau Buhrs gevraagd dit te begeleiden.

Amstel III ondergaat momenteel een transformatie van monofunctioneel werkgebied naar een gemengd woonwerkgebied. ArenaPoort is het gebied waarbinnen de Arena, het Ziggodome, het Pathétheater en winkelcentrum de Amsterdamse Poort zorgen voor beleving. Door deze gebieden gezamenlijk te branden wordt de positionering sterker, zodat het in één adem genoemd met bijvoorbeeld Westpoort, de Zuidas en de IJ-oevers. In de komende maanden gaan we hier samen met de verschillende stakeholders in het gebied mee aan de slag.


← terug