Nieuwe strategie CU2030

De herontwikkeling van het Stationsgebied van Utrecht is het grootste binnenstedelijke bouwproject van Nederland. Logisch dat een aantal partners bij de start in 2007 besloten gezamenlijk te communiceren onder de vlag van CU2030. Inmiddels zijn er veel mooie projecten gerealiseerd en is CU2030 een succesvol merk in bouwputcommunicatie. Maar er staat nog veel op stapel. Aan de Jaarbeurszijde van het station gaan de nodige projecten van start. Mede hierdoor ontstond de behoefte de huidige strategie voor gebiedscommunicatie te herijken. De gemeente vroeg Bureau Buhrs een nieuwe, gedragen strategie voor gebiedscommunicatie en -marketing voor Centrum Utrecht te ontwikkelen.

Wij onderzoeken tijdens interviews en workshops de reacties op een verbrede scope, van stationsgebied naar het centrum van Utrecht als geheel. Ook zoeken we draagvlak om het takenpakket van de organisatie te verbreden van bouwputcommunicatie naar gebiedscommunicatie en -marketing. De uitkomsten van de onderzoeksfase worden tijdens een strategische workshop teruggelegd bij de stakeholders. Vervolgens gaan we de komende periode met elkaar aan de slag met de positionering van Centrum Utrecht en haar deelgebieden.


← terug