Nieuwe strategie CU2030

De herontwikkeling van het Stationsgebied van Utrecht is het grootste binnenstedelijke bouwproject van Nederland. Logisch dat een aantal partners bij de start in 2007 besloten gezamenlijk te communiceren onder de vlag van CU2030. Inmiddels zijn er veel mooie projecten gerealiseerd en is CU2030 een succesvol merk in bouwputcommunicatie. Maar er staat nog veel op stapel. Aan de Jaarbeurszijde van het station gaan de nodige projecten van start. Mede hierdoor ontstond de behoefte de huidige strategie voor gebiedscommunicatie te herijken. De gemeente vroeg Bureau Buhrs een nieuwe, gedragen strategie voor gebiedscommunicatie en -marketing voor Centrum Utrecht te ontwikkelen.

Samen met de stakeholders is een nieuwe strategische koers vastgesteld, waarna gezamenlijk de nieuwe positionering van Centrum Utrecht en haar deelgebieden is opgepakt. Onderdeel hiervan is het ontwikkelen van een nieuw beeldmerk om in de nabije toekomst ook de bewijsvoering van het nieuwe grote Centrum Utrecht uit te dragen. Hoe mensen in de praktijk geïnformeerd willen worden over de vernieuwing van het centrum is de afgelopen periode online opgehaald onder Utrechtse bewoners en bezoekers. Resultaten waar we de komende tijd mee verder kunnen in de vorm van een nieuw communicatie- en uitvoeringsplan.


← terug