Effectief communiceren met je bewoners

Hoe communiceer je effectief met je bewoners? Hoe motiveer je burgers om daadwerkelijk mee te denken over (gemeentelijk) beleid? Vragen die aan bod kwamen tijdens de training van Bureau Buhrs aan communicatieadviseurs van de Drechtsteden. Op basis van onze methodiek ‘De burger is ook een mens’ maakten we de communicatieadviseurs bewust van de verschillende typen bewoners en bijbehorende communicatie- en participatievoorkeuren. Heb je te maken met een rode, blauwe, gele of groene inwoner? En hoe kun je hierop de communicatie en participatie laten aansluiten? Belangrijke vragen, want: dé burger bestaat niet!

Slim omgaan met belevingswerelden
In de methodiek ‘De burger is ook een mens’ onderscheiden we vier typen bewoners op basis van vier belevingswerelden: rood, blauw, geel en groen. Bewoners in dezelfde belevingswereld delen dezelfde drijfveren, waarden en motivaties. Deze drijfveren zijn onder andere bepalend voor de manier waarop zij aangesproken willen worden, welke communicatiemiddelen ze gebruiken, hun grondhouding ten opzichte van overheden en de manier waarop zij willen participeren. Wat dit precies betekent per belevingswereld en hoe je hier als communicatieadviseur mee om kan gaan, stond centraal in de trainingen.

Praktische insteek
Elke training bestond uit drie bijeenkomsten. In de eerste bijeenkomst stond de methodiek centraal. Aan de hand van de theorie en verschillende praktijkcasussen gaven we inzicht in de praktische toepasbaarheid van de methodiek. In de andere twee bijeenkomsten stonden actuele casussen van de deelnemers centraal. Op deze manier konden de deelnemers direct oefenen met het toepassen van de methodiek in hun eigen werk. In totaal verzorgen we drie trainingsrondes voor de Drechtsteden.

Wilt u ook effectief communiceren met uw bewoners? Informeer vrijblijvend naar ons trainingsaanbod en/of vraag gratis onze brochure ‘De burger is ook een mens’ aan.


← terug