Lab-sessie 1 februari – Participatie: Hoe dan?

Hoe geef je participatie vorm bij het maken van een omgevingsvisie of bij een projectplan? Hoe voer je het goede gesprek? En hoe zorg je ervoor dat je daadwerkelijk een brede groep inwoners bereikt en betrekt en niet altijd dezelfde mensen spreekt? Grote ontwikkelingen als de omgevingswet, klimaatadaptatie en energietransitie stellen hoge eisen aan burgerparticipatie. Maar hoe kom je tot een succesvol participatietraject? Tijdens de lab-sessie ‘Participatie. Hoe dan?!’ delen wij onze kennis en ervaring met succesvolle participatietrajecten van de afgelopen tien jaar. Ook gaan we met u en met inspirerende sprekers in gesprek over de rol van participatie bij nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.

Wanneer en waar?
Datum: donderdag 1 februari 2018
Tijd: 14.30 – 17.00 uur (inloop vanaf 14.00 uur en borrel tot 18.00 uur)
Locatie: A Lab, Overhoeksplein 2, Amsterdam Noord

Het programma
14.30 – 14.40 uur
Opening & introductie door Michel Buhrs, directeur Bureau Buhrs.

14.40 – 15.00 uur
Toelichting op de methodiek ‘De burger is ook een mens’ en inspirerende cases door Fanny Bod, senior adviseur bij Bureau Buhrs.

15.00 – 15.20 uur
Opbrengsten en inzichten van participatie voor de gemeente Amsterdam door Cor Vos, strategisch adviseur bij de gemeente Amsterdam.

15.20 – 15.40 uur
Pauze

15.40 – 16.45 uur
Panelgesprek en discussie met de zaal onder leiding van Fanny Bod.
Panelleden: Eelco de Groot (senior lector Risk Management & Public Acceptance TU Delft), Jeroen Haan (portefeuillehouder Participatie Hoogheemraadschap Rijnland), Gerd de Kruif (‎programma-manager invoeringsbegeleiding Omgevingswet) en Marinka van Vliet (senior adviseur Bureau Buhrs).

16:45 – 17:00 uur
Afsluiting

17.00 – 18.00 uur
Netwerkborrel

Gratis deelname
Deelname is gratis en het aantal plaatsen is beperkt. Bent u erbij? Aanmelden kan via info@bureaubuhrs.nl of door te bellen naar: 020-6325805. Alle deelnemers krijgen onze vernieuwde brochure ‘De burger is ook een mens’ cadeau.

De Lab-sessie is bedoeld voor medewerkers van o.a. overheden, stichtingen, corporaties, ondernemersverenigingen, kennisinstituten en ontwikkelaars.


← terug