14 Allianties voor de Kromme Rijnstreek

Hoe versterken we de beleving van de Kromme Rijnstreek? Door samen te werken en allianties te smeden. Met dat doel organiseerde Bureau Buhrs in opdracht van VVV Kromme Rijnstreek en de gemeenten Houten, Bunnik en Wijk bij Duurstede een Alliantie Lab. Deze workshop was een vervolg op het  opstellen van ‘de verhaallijnen van de Kromme Rijnstreek’. De 40 aanwezige ondernemers en organisaties sloten met veel enthousiasme 14 allianties die varieerden van het ontwikkelen van een Vikingpad voor kids tot een 360 graden gebiedsfoto op de top van de Watertoren in Werkhoven.

De werkvorm ‘Alliantie Lab’ is een uitgebreide workshop, waarin de deelnemers op basis van vraag en aanbod allianties smeden op vooraf geselecteerde thema’s. Door de werkvorm worden ideeën, initiatieven en arrangementen concreet gemaakt. De komende periode zijn de ondernemers, culturele instellingen, horecagelegenheden, verenigingen en anderen uit de streek aan zet om de allianties uit te werken. De VVV en gemeenten zullen hierin ondersteunen.

Botsproeven voor participatiebeleid Montfoort

Bureau Buhrs gaat de komende maanden aan de slag voor de gemeente Montfoort met de ontwikkeling van een participatiebeleid, initiatievenbeleid en een participatietoets. In aanloop naar het van kracht worden van de Omgevingswet in 2021, waarmee participatie nog belangrijker wordt, bieden deze instrumenten houvast voor zowel gemeente als initiatiefnemers. We testen deze instrumenten door zogenaamde ‘botsproeven’: in workshops toetsen we aan de hand van praktijkcasussen of ze goed werken in de praktijk.

Het participatiebeleid biedt richtlijnen hoe participatie ingericht moet worden en wat belangrijke uitgangspunten en te maken afwegingen zijn. Het initiatievenbeleid stelt hoe de gemeente omgaat met initiatieven van derden, en de participatietoets bevat de eisen waaraan participatie (georganiseerd door zowel gemeente als derden) moet voldoen. We gaan in dit traject niet alleen in gesprek met amtenaren en de gemeenteraad, maar ook met belangrijke ketenpartners en met initiatiefnemers en burgers.

Wie zoekt wat in het Flevolandse landschap?

Hoe zien de doelgroepen van het Flevolandse landschap eruit? Wie zijn ze precies, waar houden ze van en waarmee maak je een bezoek aan de natuur in Flevoland voor hen aantrekkelijk? De Flevolandse natuurorganisatie, het Flevo-landschap, wilde daar meer inzicht in. Bureau Buhrs organiseerde een training over de leisure leefstijlen uit de Leefstijlvinder om de natuurorganisatie te helpen die doelgroepen – zoals de rustzoeker, inzichtzoeker, verbindingszoeker en avontuurzoeker – nog scherper op het netvlies te krijgen.

Het Flevo-landschap wil de Flevolandse natuur behouden, beschermen en ontwikkelen. Zij richt zich daarbij in het bijzonder op vier doelgroepen uit de Leefstijlvinder: de rustzoeker, inzichtzoeker, verbindingszoeker en avontuurzoeker. Tijdens de training leerden de communicatiemedewerkers, beheerders én vrijwilligers van het Flevo-landschap de doelgroepen van binnen en buiten kennen. De deelnemers maakten gezamenlijk moodboards van de verschillende doelgroepen. Door bij elke foto of stelling met elkaar te delen welke overwegingen er waren leerden de deelnemers steeds beter vanuit de doelgroep te kijken en te denken. De opgedane inzichten helpen bij het maken van gerichte keuzes, bijvoorbeeld over het aanbod aan structurele activiteiten en het faciliteren van excursies. Op basis van deze inzichten en keuzes ontwikkelt het Flevo-landschap het jaarplan 2020 met natuurgerichte activiteiten.

BUREAU BUHRS ZOEKT NIEUWE COLLEGA’S!

Bureau Buhrs staat altijd open voor nieuw talent. Heb jij een passie voor communicatie en gebiedsmarketing en kun jij ons team verrijken met jouw persoonlijkheid, ideeën, kennis en vaardigheden?

Laat het ons weten en mail jouw motivatie en CV naar info@bureaubuhrs.nl.

Misschien word jij dan onze nieuwe medewerker, stagiair of samenwerkingspartner.

Bekijk onze huidige vacatures voor Senior adviseur gebiedsmarketing en voor Senior adviseur participatie, omgevingscommunicatie en Omgevingswet.

Nieuwe collega: Jasper Bulteel

Bureau Buhrs groeit verder met een nieuwe junior adviseur: Jasper Bulteel. Jasper is afgestudeerd als Master in het Toerisme aan de KU Leuven en sinds juli terug in Nederland. In zijn vrije tijd houdt hij zich graag bezig met sport, zoals voetbal of fitness. Daarnaast is hij veel buiten en op pad in de geest van zijn passie: toerisme en recreatie.

Bij Bureau Buhrs gaat Jasper zich vooral richten op Leisure. Participatie vindt hij daarbij belangrijk. Het onderwerp van zijn scriptie was het inwonersperspectief omtrent Toerisme in Heemskerk, de plaats waar Jasper woont. ‘Door inwoners mee te laten denken over het toeristisch beleid, vergroot je het draagvlak ervoor. Kansen kunnen zo sneller worden opgepakt. Potentiële problemen kunnen daarmee in een vroeg stadium worden achterhaald en aangepakt,’ aldus Jasper.

Jasper Bulteel is te bereiken via
bulteel@bureaubuhrs.nl.