Meld je aan voor cursus Participatie & Omgevingswet 28/6

Hoe realiseer je succesvolle participatie? Hoe richt je een zorgvuldig participatieproces in? Meld je aan voor de populaire 1-daagse cursus Aanpak Participatie Omgevingswet georganiseerd door SPRYG Real Estate Academy. Onze collega Marinka van Vliet geeft je – samen met Marinda de Smidt van StraatmanKoster Advocaten – effectieve, praktische handvatten voor succesvolle participatietrajecten en zelfs een gestructureerd toetsingskader. Met deze cursus realiseer je een zorgvuldig participatieproces dat van meerwaarde is voor – ook complexe – projecten, zoals binnenstedelijke herontwikkeling en gebiedsontwikkeling. Bekijk alle praktische informatie van deze cursus op spryg.com/cursussen/participatie.

Energie besparen met ‘Meer Meters maken’

De stijgende energieprijzen leiden tot energie-armoede bij meer dan een half miljoen huishoudens. Dit zijn voor een groot deel sociale huurders. Bureau Buhrs zorgt voor pakkende communicatie rond het project ‘Meer Meters maken’, een initiatief van de Woonbond, Aedes en adviesbureau Quintens. Doel van dit project is dat zoveel mogelijk huurders een fysieke display krijgen. Gekoppeld aan de slimme meter geeft zo’n display inzicht in het energieverbruik. Huishoudens kunnen zo’n 5% (tussen de 50-100 per jaar) op hun energiekosten besparen. ‘Meer Meters maken’ stimuleert woningcorporaties en gemeenten de displays aan hun huurders te geven of uit te lenen.

Al eerder ontwikkelde Bureau Buhrs samen met Woonbond, Aedes en Quintens een communicatiestrategie, gebaseerd op gedragskundige inzichten. Aantrekkelijke communicatietools moeten huurders over de streep trekken het display ook daadwerkelijk te gaan gebruiken. Daarnaast wordt ingezet op de intermediaire rol van woningcorporaties, gemeenten en installatiebureaus. Inmiddels is Bureau Buhrs begonnen met de uitvoering van de strategie en ontwikkelt communicatiemiddelen waaronder een creatief concept en een nieuwe website. ‘Meer Meters maken’ wordt gefinancierd door het Ministerie van BZK.

IJmuiden: in gesprek met buurt over nieuwbouw

Oude liefde roest niet! Bureau Buhrs is weer terug op de plek waar we de basis legden voor het succesvolle citymarketingtraject .IJmuiden. Nu een aantal jaar later zijn we aan zet om de participatie- en communicatie voor de Waal- en Dolfijnstraat in goede banen te leiden. Woningbedrijf Velsen, een woningcorporatie, vernieuwt een groot deel van haar bestaande woningaanbod. De sloop en nieuwbouw van de flatgebouwen aan de Waal-en Dolfijnstraat is daar de voorloper van.

Woningbedrijf Velsen bouwt hetzelfde aantal sociale huurwoningen, plus een flinke toevoeging woningen in andere segementen, terug. Omdat de buurt verandert, is het belangrijk om te bouwen aan een duurzame relatie met omwonenden. Zij kijken immers tegen de nieuwe panden aan en maken gebruik van de openbare voorzieningen. In de vier bijeenkomsten die op de planning staan, is persoonlijk contact met de omwonenden daarom een belangrijk uitgangspunt. In de eerste bijeenkomst is volop ruimte voor een persoonlijk gesprek en vragen. We doen er alles aan om samen met de buurt te komen tot een plan waar men trots op is en IJmuiden gaat verfraaien.

Remwegdemonstratie als aftrap campagne ‘Snelheid’

Wist je dat uit onderzoek blijkt dat het verlagen van de snelheid met 1 km/uur (van 50 naar 49 km/uur) al kan zorgen voor 5,9% minder verkeersdoden en 4% minder ernstig gewonden? Daarom heeft Bureau Buhrs Van Hulzen op 9 mei de Willem de Zwijgerlaan in Amsterdam afgesloten voor een remwegdemonstratie als kick-off voor de campagne ‘Snelheid’. Tijdens de remwegdemonstratie werd gedemonstreerd dat de totale remweg bij 30 km/uur 13,3 meter is en bij 50 km/uur 27,7 meter (ruim 2 keer zo veel!!) is. En dit is bij een reactiesnelheid van 1 seconde. De meeste mensen hebben een langere reactietijd wat betekent dat de remweg nog langer is. Even je snelheid checken en indien nodig verlagen heeft een grote positieve impact op de verkeersveiligheid! De campagne ‘Snelheid’, in opdracht van de Vervoerregio Amsterdam, heeft daarom als doel om mensen meer bewust te maken van hun snelheid in het verkeer. Onder andere AT5, de Telegraaf, het Parool en wethouder Egbert de Vries waren aanwezig bij de remwegdemonstratie.

Communicatieadviseur voor gemeente Amsterdam

Onze collega Lisanne Kraakman is sinds april aan de slag gegaan bij de gemeente Amsterdam als communicatieadviseur op het Zeeburgereiland. Op dit nieuwe stuk stad worden de komende jaren veel woningen bijgebouwd. Goede communicatie met de omwonenden is daarbij noodzakelijk. Lisanne: “Het is een mooie uitdaging om bij zo’n grote gebiedsontwikkeling betrokken te zijn en omwonenden hier op een begrijpelijke manier over te vertellen. En uit te nodigen om mee te denken over het Amsterdam van de toekomst.”

Wil jij ook voor de gemeente Amsterdam werken? Neem dan contact met ons op. Er zijn regelmatig leuke gebiedscommunicatie-opdrachten!