Winkelgebieden in beweging

Winkelgebieden in Nederland zijn flink in beweging! Hoewel we tijdens de coronapandemie massaal nóg meer online gingen winkelen, blijft het winkelend publiek terugkeren in de winkelstraat en -centra. Met name als dit onderscheidende winkelgebieden zijn met een maatschappelijke en sociale meerwaarde. Want winkelgebieden worden steeds meer een plek om te verblijven, ontmoeten, verbinden, werken en leven. Het einde van winkelgebieden is daarmee nog niet in zicht maar vraagt vaak wel om een herpositionering en professionaliseringsslag. Met onze methodieken ‘Uit de brand, into branding’ en de ‘Bezoeker Booster’ helpt Bureau Buhrs winkeliersverenigingen, BIZ’en en gemeenten met het toekomstbestendig maken van winkelgebieden. 

Vragen als ‘wie zijn onze kansrijke bezoekers?’, ‘Hoe willen we onszelf positioneren’ en ‘Hoe maken we de leden van de winkeliersvereniging meer betrokken?’ zijn vragen die Bureau Buhrs ontvangt van diverse gemeenten, winkeliersverenigingen en BIZ’en. Met onze methodieken ‘Uit de brand, into branding’ en de ‘Bezoeker Booster’ pakken we deze vragen – samen met de betrokken stakeholders -op. Zo brengen we voor winkelgebieden in Coevorden, Roermond en Den Helder op basis van bezoekersdata in beeld wat de kansrijke winkelprofielen zijn. Op basis hiervan bepalen we samen met welke marketingacties deze doelgroepen het beste te verleiden zijn om (langer) naar het winkelgebied te komen. Voor een winkelgebied in Rotterdam gaan we samen met de ondernemers aan de slag met een herpositionering: wat voor winkelgebied willen we zijn en voor wie? Voor het Utrechtse winkelcentrum Nova gaan we aan de slag met het opstellen van een marketingcommunicatiestrategie en uitvoeringsplan, op basis van het door ons eerder uitgevoerde doelgroepenonderzoek waarin de Leisure Leefstijlen centraal stonden. Ook gaan we de socials en lokale schermen van het winkelcentrum beheren.

Zit jouw winkelgebied ook met een vraag? Wil jij jouw winkelgebied ook klaarmaken voor de toekomst? En met de juiste focus jouw kansen vergroten en benutten? Bel ons en we denken graag met je mee.


← terug